Головна


Сообщение без заголовка

опубліковано 24 серп. 2016 р., 04:03 Світлана Попович

«Про підсумки розвитку  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  в  2015/2016 навчальному році  та пріоритетні завдання розвитку освітньої галузі  на 2016/2017 навчальний рік»

 

Шановні  учасники конференції!

 

Традиційно склалося, що напередодні нового навчального року в педагогічних колективах нашої держави проводяться серпневі педагогічні конференції, завдання яких полягає в тому, щоб визначити пріоритетні напрямки роботи щодо виконання державної програми розвитку освіти, реалізації державної політики в системі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, проаналізувати підсумки роботи за минулий навчальний рік, відзначити досягнення, позитивне в роботі педагогічних колективів, а разом із тим загострити увагу на помилках та упущеннях у роботі, намітити шляхи вирішення проблем, що стоять сьогодні перед освітянами.

            Провідна мета освіти: плекання національної еліти, людей із державним рівнем мислення, високоінтелектуальних, високодуховних, життєво компетентних, відповідальних за власну долю й долю України. «Коли ми говоримо про нову українську школу, ми перш за все говоримо про новий зміст освіти в цій школі. Діти мають здобути уміння і компетентності ХХІ століття, які узгоджені країнами Європейського Союзу і  сьогодні потрібні сучасному українцю. Окрім знання рідної державної мови, двох іноземних мов, інформаційних технологій, уміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, навичок фінансової грамотності, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи», – зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

      Провідною ідеєю навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р. в навчальних закладах має стати забезпечення безперервності та наступності навчання й виховання; гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави.

      Сучасні педагогічні технології, інноваційні процеси розвитку освіти мають бути спрямовані на особистість дитини, на розкриття її інтелектуальних, творчих здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні та орієнтацію підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.

     18 серпня міністр освіти та науки Лілія Гриневич представила у Кабміні проект "Нова школа", який має здійснити революцію в нинішній системі. Це буде школа, яка базується на засадах партнерства. Повинен змінитися, окрім змісту освіти, методів викладання, також підхід стосунків між учителем і учнем.

      Згідно з новим проектом, шкільна освіта буде поділятися на три етапи:

Ø початкові класи – чотири роки;

Ø базова середня освіта – п'ять років;

Ø профільна середня освіта, яку здобуватимуть у ліцеї або закладах профосвіти, – три роки.

    Тривалість навчання в школі збільшиться до 12 років. "Це нова школа і нам потрібен 12-й рік, щоб діти отримали все, що ми запланували в цій школі. До речі, на території Європи 11-річка є тільки в Білорусі, Росії та Україні, тих країнах, які зберігають пострадянську рамку напихання знаннями, яка на сьогоднішній день у час інформаційної доби вже стає неактуальною", – запевняє Лілія Гриневич.

- Профільні предмети та навіть рівень їхньої складності учні зможуть обирати самі.

- Ще одне цікаве нововедення – "гроші прямують за дитиною". На рік на учня держава виділяє близько 8,5 тис. грн та 25 тис. грн на школяра з особливими потребами. Якщо батьки вирішать віддати дитину в приватний заклад, держава спрямує ці кошти туди. А дітям з особливими потребами це дасть шанс вчитися разом з однолітками у звичайних школах.

- Серед іншого, вчителям обіцяють повну академічну свободу, змогу готувати власні програми та обирати підручники.

    Вже 1 вересня зміни відчують учні початкової школи, які будуть навчатися за новими спрощеними  програмами. Також скасують червоні ручки та впровадять письмо олівцями. Дітям можна буде легко виправляти помилки і не боятися зауважень.

    А на реформу середньої і старшої школи доведеться почекати. Остаточно проект планують втілити в життя за десять років.

     Якщо парламент ухвалить закон про освіту навесні, у МОН обіцяють, що уже з 2018 запрацює реформа початкової та старшої школи. Реформу середньої школи обіцяють запустити до 2020 року.

Процес децентралізації в Україні передбачає реформування всіх сфер життя місцевих громад. Одним із найбільших секторів публічних послуг, якими користується населення, починаючи з рівня окремої громади, є освіта. У рамках децентралізації реформу освіти уряд визначив як основну серед решти реформ в Україні у 2016 році.

У рамках децентралізації повноважень центральних органів влади Урядом внесено зміни у порядок створення освітніх округів, а також визначено умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів.

Освітня стратегія району спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти, впровадження в життя освітніх реформ держави. В рамках реформування системи освіти, зокрема, створення  освітніх округів (опорні навчальні заклади, їхні філії) сприятиме створенню умов  рівного доступу до якісної освіти.

Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян району, що була спрямована на створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, оптимізацію мережі  загальноосвітніх навчальних закладів.

У районі реалізується Цільова соціальна  програма розвитку освіти Березнегуватського району  на 2016-2017 роки. Поліпшено матеріально-технічну базу закладів освіти. Є здобутки й перемоги учнів та педагогів на районному та обласному рівнях.

Аналізуючи підсумки минулого навчального року, можемо засвідчити, що за активної підтримки районної державної адміністрації, районної ради, у співпраці з органами місцевого самоврядування, батьківською громадськістю нам удалося не лише забезпечити стабільну роботу галузі, а й зробити реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.

Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього простору.

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» визначають пріоритетну роль дошкільної освіти. Головними її пріоритетами сьогодні є забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості.

Мережа дошкільних навчальних закладів району відповідає потребам населення, функціонує 23 дошкільних навчальних  закладів .  Потужність дошкільних навчальних закладів району становить 697 місць, що перевищує кількість вихованців. Середній районний показник чисельності дітей у дошкільних навчальних закладах із розрахунку на 100 місць становить 115 дітей (середній обласний - 110).

 

         Відповідно до потужності заповнені 3 дошкільні навчальні заклади району (Березнегуватський ДНЗ №1 «Сонечко», Веселівський та Кавказький ДНЗ), 10закладів мають достатньо вільних місць, 10 - переповнені

 

         Дошкільну освіту в закладах району здобуває 800 дітей, у тому числі 767  віком від трьох до шести (семи) років. Порівняно із минулим роком охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років знизилась на 7%  і становить 85%.

         Серед районів та міст області наш район займає   12 місце з охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6 (7) років та 14 місце серед районів області з охоплення освітою дітей віком від 1 до  6 (7) років.

Найбільший за обсягом вкладених коштів перелік робіт було здійснено у  Летиському ДНЗ  (відремонтовано систему  опалення), а також  поліпшено матеріально-технічного стану харчоблоку .

       З метою оновлення оснащення групових приміщень дошкільних навчальних закладів району придбано  твердого та м'якого інвентарю   та побутової техніки на суму  332  320 грн  з них спонсорської допомоги (батьки, підприємці ,  депутати,  меценати,  фермери)   на суму  107  577  грн , та 224 743 грн бюджетних коштів.

Разом з тим матеріально-технічна та навчально-методична база дошкільних навчальних закладів потребує подальшого оновлення та поповнення.

У сучасних соціально-економічних умовах значно загострилися проблеми соціальної адаптації осіб із особливими потребами. Тому робота з родиною – надзвичайно важливий напрям діяльності кожного навчального закладу, де перебувають діти з особливими потребами. Такі сім'ї стикаються з різноманітними психологічними проблемами й потребують особливого підходу. На жаль, лише 1 дошкільний навчальний заклад району має практичного психолога, у жодному закладі немає соціальних педагогів, асистента вихователя, логопеда.

Основні проблеми:

- якість дошкільної освіти потребує подальшого підвищення;

- відсутні спеціалісти: практичний психолог, соціальний педагог, асистент вихователя, керівник гуртка, інструктор із фізкультури, логопед;

- перевантажено 10 закладів (Березнегуватський дошкільний навчальний заклад №2, Березнегуватський дошкільний
навчальний заклад №3,
Висунський дошкільний  навчальний заклад №1»Дзвіночок», Лепетиський дитячий навчальний заклад ясла –сад «Малятко», Калузький дитячий садок «Пролісок», Любомирівський дошкільний навчальний заклад «Барвінок», Мурахівський
дошкільний заклад ясла - сад «Калинка», Новоочаківськи
й дитячий садок «Барвінок», Новоукраїнський дошкільний навчальний заклад,
Пришибський дошкільний навчальний заклад «Капітошка»  ).

 

Основні завдання щодо вирішення проблем та розвитку дошкільної освіти в районі:

- забезпечення виконання завдань розвитку дошкільної освіти, що визначені програмою розвитку освіти  Березнегуватського  району  на 2016-2017 роки:

- охоплення дошкільною освітою 100% дітей пятирічного віку та не менше  75% дітей від одного до шести (семи) років;

створення оптимальних умов для реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, розкриття потенційних можливостей кожної дитини;

- здійснення методичного супроводу реалізації нової редакції освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  використання інноваційних технологій;

 - забезпечення дошкільних навчальних закладів спеціалістами відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів;

 - здійснення моніторингу якості освітнього процесу.

На етапі інтеграції України в європейський простір важливим є спрямування освіти на розвиток інтелектуального потенціалу держави, економіки, науки і культури. У зв’язку із цим назріла потреба модернізації освітньої галузі, вирівнювання освітнього потенціалу регіону, забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Відповідно до цього проводиться робота над новим Законом України «Про освіту».

Для забезпечення потреби населення у якісних освітніх послугах у районі на кінець  2015/2016 навчального року мережа загальноосвітніх навчальних закладів налічувала 21 загальноосвітній навчальний заклад, у яких навчалося 1914 учнів (з них: у міській місцевості – 791, у сільській – 1123).

Загалом мережа загальноосвітніх навчальних закладів району задовольняє потреби жителів регіону. Процес реорганізації і закриття малокомплектних навчальних закладів є незворотним, і, хочемо ми цього чи ні, до нього необхідно готуватися. Слід відмітити, що в районі функціонує Озерівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, в якій навчається лише 15 учнів!!! Є школи І-ІІІ ступенів, в яких відсутній контингент 10-11 класів або кількість учнів становить менше 5 учнів,що передбачає навчання за індивідуальною формою.

Усі діти шкільного віку були охоплені різними формами навчання. Індивідуальною формою навчання було охоплено 92 особи, в т.ч. за станом здоров’я – 7 осіб.  Для 1 дитини, яка потребує  корекції фізичного розвитку на базі Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів було організовано інклюзивне навчання.

Атестати про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 92 випускники ( у 2015 році -105).  Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 2 учні, срібною «За досягнення у навчанні» - 1 учениця, що становить 3% від загальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів. В минулому навчальному році мали 6 (6%) медалістів. 

слайд

Завдяки спільним зусиллям відділу освіти, керівників навчальних закладів, служби у справах дітей та кримінальної поліції на початок минулого навчального року всі діти  шкільного віку, які підлягають навчанню, були охоплені здобуттям повної загальної середньої освіти.

Упродовж останніх 5-ти років у районі спостерігається тенденція до зменшення  чисельності школярів  у загальноосвітніх навчальних закладах району. Проте з 2013 року кількість учнів залишається на рівні 1914-1915 учнів.

 

 

Загальне зменшення кількості дітей вплинуло на зменшення кількості класів та їхньої середньої наповнюваності, збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів із малою чисельністю учнів, що привело до використання потужностей шкільних приміщень не в повному  обсязі. Найбільш гостро ця  ситуація позначилася на сільських школах.

         Середня наповнюваність класів у 2016 році відповідно до попередньої мережі становитиме 13,5 учнів на клас (у 2014 та 2015 роках – 13,0 учнів). Розпочалася незначна тенденція щодо підвищення середньої наповнюваності  класів. 

Як свідчить діаграма найбільша наповнюваність класів у Березнегуватській   ЗОШ І-ІІІ ступенів – 23 учні на клас, у Висунській ЗОШ І-ІІІ ступенів – 21, у Березнегуватській  ЗОШ І-ІІ ступенів №2 – 19. Найменша - у Любомирівській, Новоочаківській, Маліївській, Новоукраїнській, Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів 7-8 учнів на клас. У Білокриницькій та Федорівській ЗОШ І-ІІ ступенів функціонували лише 2-3 класи з наповнюваністю більше п’яти учнів. Решта класів нараховували по 2-3 учні.

Зменшення середньої наповнюваності  класів, що із 2006 року становить менше, ніж 15 учнів, призводить до значного підвищення вартості утримання одного учня. А це в свою чергу не дозволяє спрямовувати кошти на розвиток, а тільки на забезпечення заробітної плати та оплату енергоносіїв.

Відповідно до демографічної ситуації у 10-ти  ЗНЗ району функціонувало 34 класи із наповнюваністю менше 5 учнів (Любомирівська ЗОШ І-ІІІ ступенів - 1, Маліївська ЗШ І-ІІІ ступенів – 1,Висунська ЗОШ І-ІІІ ступенів -2, Калузька ЗОШ І-ІІІ ступенів -2, Новоочаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів– 5,  Новосевастопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1, Сергіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів -4, Білокриницька ЗОШ І-ІІ ступенів- 7, Федорівська ЗОШ І-ІІ ступенів - 6 , Нововолодимирівська ЗОШ І-ІІ ступенів-5). В Озерівській ЗОШ І-ІІІ ступенів нараховувалось всього 15 учнів. Навчання здійснювалось лише за індивідуальною формою.

Разом із тим щороку збільшується відсоток випускників 9-х класів, які продовжують здобувати повну загальну середню освіту поза межами району у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації та вищих  професійно-технічних училищах. Якщо у 2013 році показник таких дітей становив 43%, то у 2015 році він зріс до 50%. Це теж впливає на кількісний показник наповнюваності  ЗНЗ та  класів.

За останні 5 років спостерігається тенденція до незначного збільшення  набору учнів до 1 класу. Порівняльні дані про набір першокласників наведено у діаграмі.

Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти в районі створюються належні умови для  безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників.

Оптимізація мережі шкіл у сільській місцевості вимагає організації підвезення учнів до місць навчання, оскільки понад 17 % дітей проживають на межі  та за межею пішохідної доступності. Підвезення до навчальних закладів потребували   285 учнів, 35 дітей дошкільного віку та 19  педагогічних працівників. Усі вони підвозилися до навчальних закладів.

Одне із найбільш актуальних питань сьогодення  –  формування оптимальної мережі навчальних закладів для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та   рівного доступу до якісної освіти. У поточному році було внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів, якими затверджено положення про освітній округ. У нього внесені такі  ключові поняття, як «Опорна школа», «Філії». Передбачається, що буде одна юридична особа, -  опорна школа,  до складу  якої  ввійдуть філії.  Опорні загальноосвітні навчальні заклади будуть оснащені сучасною матеріально-технічною базою, зокрема, кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням тощо.

Мета одна: наповнити  класи, наповнити опорні школи і створити  конкурентне  навчальне середовище. Не може бути конкуренції в класі, де два, три  або навіть  сім учнів. Учителі чудово знають: не можна  значну  частину педагогічних методик реалізувати  у таких умовах.

 

 У Цільовій  соціальній  програмі розвитку освіти Березнегуватського району  на 2016-2017 роки   заплановано заходи щодо оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості для більш ефективного використання матеріально-технічних, фінансових та кадрових ресурсів, що є одним із резервів забезпечення якості освіти. А саме: планувалось реорганізувати  Озерівську ЗОШ І-ІІІ ступенів у Озерівську ЗОШ І ступеня за умови належного стану доріг. Але депутати районної ради відхилили запропоноване рішення.

Єдиний зараз шлях переконати громадськість у тому, що треба оптимізовувати мережу, - це показати кращу школу, сильніших учителів і кращі умови для кожного учня. І тоді батьки і діти самі зрозуміють, що це не просто установа, де отримують папірець про здобуття середньої освіти, а навчальна установа, яка дає знання і можливість потім вступити до вищого навчального закладу.

Компетентнісний підхід та побудова партнерських стосунків між учнем, вчителем і батьками - пріоритети реформування української школи. Про це йшлося під час громадського обговорення  Візії нової української школи.

Школа має давати освіту для життя, допомагати розвивати індивідуальні здібності. Компетентнісний підхід орієнтований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат; навчання має сформувати у дітей здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в життєвих ситуаціях.

За словами Міністра освіти і науки Лілії Гриневич  «Нова українська школа не може відбутися без учителя, який володіє сучасними методами викладання».

У даний час функцію інструменту модернізації освіти виконує  Державний стандарт загальної середньої освіти, у якому задекларовано перехід до компетентнісного підходу формування змісту освіти. Успішна реалізація Державного стандарту залежить  головним чином від учителя, його компетентності, ерудиції, уміння володіти найсучаснішими формами і методами організації навчально-виховного процесу.

Враховуючи зазначене вище зусилля методичної служби як районного, так і шкільного рівнів були спрямовані на забезпечення науково-методичного супроводу реалізації змісту Державних стандартів, навчальних програм, упровадження нових організаційних форм навчального процесу на основі інноваційних технологій, підвищення професійної компетентності педагогів.

Упродовж року з метою підготовки педагогічних кадрів до впровадження нового Державного стандарту освіти, формування готовності до творчого пошуку, здатності самостійно засвоювати нові знання і уміння,  організовано роботу районних методичних об’єднань,   шкіл із підвищення педагогічної  майстерності,  творчих груп  та лабораторій, школи молодого педагога,  проведення семінарів-практикумів на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Форми методичної роботи з учителями, керівниками навчальних закладів постійно удосконалюються, оскільки з кожним роком зростає актуальність розв’язання таких питань як упровадження інноваційних технологій навчання та виховання, вдосконалення змісту освіти, розвитку компетентної особистості.

          Із метою активізації інноваційних процесів в освітній галузі, поширення нових педагогічних ідей,  а також виявлення творчих педагогів, які на практиці вирішують завдання модернізації освіти, впроваджуючи нові технології навчання і виховання, проводиться районний етап всеукраїнського конкурсу «Учитель року». У листопаді 2015 року у районі  проведено  конкурс «Учитель року – 2016» у номінаціях:  «Історія», «Математика», «Англійська мова».

Районний  етап  Конкурсу включав такі конкурсні випробування – захист-презентація досвіду роботи, тестування з фахової майстерності,  майстер-клас, відкриті уроки та власні блоги учасників конкурсу. У конкурсі  взяли участь 12 вчителів-конкурсантів:

     - номінація  «Історія» - 3;

     - номінація  «Математика» - 2;

     - номінація  «Англійська мова» - 7.

Представники навчальних закладів мали змогу переглянути презентації досвіду  всіх  учасників,  що створювало атмосферу урочистості, невимушеності та зацікавленості у всіх присутніх, допомагало розкрити різні сторони особистості вчителя-конкурсанта. Члени журі конкурсу  мали можливість оцінити актуальність досвіду вчителя, його практичну та інноваційну значущість, ерудицію конкурсантів, їх знання  з фаху та методики викладання навчальних дисциплін.

У рамках конкурсу проведено 12 відкритих уроків на базі Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 та №2.  Адміністраціями шкіл були створені всі необхідні умови. Члени фахових журі відзначили високий рівень володіння сучасною методикою викладання предмета та творчий підхід вчителів  до вирішення складних проблем навчання і виховання, вдале та вміле використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій.

         За високий  професіоналізм та педагогічну майстерність у викладанні навчальних предметів,  переможцями  районного  туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» визнано:

-  в номінації «Англійська мова»:  Заїкину  Інну Миколаївну, вчителя англійської мови Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ступенів;

-  в номінації «Історія»: Капусту Ольгу Сергіївну, вчителя Лепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

        

Результатом упровадження інноваційних педагогічних технологій в управлінську діяльність, навчально-виховний процес є участь закладів освіти, окремих педагогічних працівників у Всеукраїнських, обласних конкурсах, акціях, методичних заходах, активна участь у пропаганді досвіду.

Слід відзначити результативну участь обласному заочному конкурсі порт фоліо з відеоматеріалами «Педагогічний досвід освітян регіону -2016» Тацької Галини Леонідівни та Коваль Лариси Вікторівни директора та заступника директора з навчально-виховної роботи  Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №2. Їх спільна робота посіла призове місце та занесена до регіонального відео банку педагогічного досвіду освітян Миколаївщини.

Матеріали з досвіду роботи щодо створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді та надання їй підтримки щодо розвитку творчого потенціалу підготовлені директором та заступником директора з навчально-виховної роботи Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 Богуш Іриною Сергіївною та Шишак Оксаною Федорівною посіли призове місце в обласному конкурсі «Від творчого вчителя – до обдарованого учня».

Педагоги району в основному впроваджують елементи технологій, серед яких можна виділити особистісно орієнтовані технології навчання та виховання, технології розвивального навчання, проектну технологію, інформаційні, здоров’язберігаючі, інтерактивні технології навчання, розвиток критичного мислення, трансформацію педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практику роботи ЗНЗ.

Значно покращилася у минулому навчальному році система інформування громадськості щодо діяльності закладів освіти.

У всіх школах діють сайти, матеріали розміщуються у засобах масової інформації (на сторінках газети «Народна трибуна»).

Упровадження інноваційних форм діяльності сприяє підвищенню рівня викладання предметів, професійної компетентності педагогів, сформованості життєвих компетентностей та позитивного іміджу як випускників, так і навчальних закладів у цілому.

Моніторинг рівня ефективності науково-методичної роботи свідчить, що підвищення професійної майстерності вчителів у більшості закладів освіти району забезпечується відповідною внутрішкільною організацією методичної роботи, що здійснюється з урахуванням особистих запитів та інтересів педагогів, так і з урахуванням сучасних освітніх тенденцій у педагогіці.

Проте  визначено і недостатні показники:

- участі педпрацівників у професійних конкурсах;

- впливу науково – методичної роботи на рівень навчальних  досягнень учнів та сформованість основних компетентностей;

-  рівня науковості  методичної роботи та інформаційно-консультаційної діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти та розвиток професійної компетентності педагогічних працівників.

Сьогодення потребує внесення докорінних змін у зміст та організаційні форми науково-методичної роботи, що розглядається як цілісна система діяльності педагогів, що базується на досягненнях педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду та забезпечує підвищення рівня кваліфікації, майстерності педагога, творчого потенціалу педагогічного колективу закладу загалом, а в остаточному підсумку – поліпшення якості знань учнів, рівня їхньої вихованості та розвитку.

Неможливо якісно провести реформу середньої школи, якщо вона не супроводжуватиметься зміною підходів до підготовки вчителя.

Про це зазначила Лілія Гриневич на засіданні науково-методичної ради МОН: «Ми декларуємо компетентнісний підхід до стандартів середньої освіти та компетентнісний підхід до викладання».

Лише компетентнісний учитель може виховати сучасну особистість, тобто компетентного, соціально адаптованого та конкурентно-спроможного випускника.

Необхідність змін у підготовці вчителя відповідає викликам часу. Сьогодні потрібні педагоги, які позитивно сприйняли б зрушення, що відбуваються в освіті, адаптувалися до них.

Тому зусилля педагогічних працівників у новому навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію таких завдань:

-          формування  сучасного науково-методичного освітнього простору;

-          стрімке оновлення знань керівника, педагога учня;

-          формування професійної творчої позиції вчителя;

-          забезпечення компетентнісного підходу – переорієнтація з процесу на результат (із орієнтацією на нові Державні стандарти);

-          формування особистісно-орієнтованого педагогічного середовища на засадах взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

У здійснені науково-методичного супроводу необхідно враховувати:

- зміни у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі педагогічної роботи;

- проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту;

- конструювання нових педагогічних ситуацій, спрямованих на створення нових власних освітніх продуктів;
         - створення умов для прояву творчості, самостійності, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти;

            - формування готовності вчителя до роботи в умовах запровадження нового Державного стандарту.

Сучасні тенденції реформування освіти орієнтують педагогів на навчання упродовж життя задля особистого розвитку та професійного зростання шляхом  формальної, неформальної та інформальної освіти.

У структурі загальної середньої школи особливе місце належить початковій ланці, перед якою поставлене завдання створити умови для здійснення особистісно орієнтованого навчання; реалізації діяльнісного й компетентнісного підходів до змісту освіти, максимального розвитку самодостатньої особистості та формування універсальних компетенцій у кожного учня. Проектом реформування початкової освіти одним із основних напрямів оновлення змісту освіти визначено її гуманізацію, переорієнтацію на особистісний розвиток дитини. Нормативно-правова база виступає вагомим чинником у здійсненні суспільних реформ і модернізації освітньої галузі. На сьогоднішній день законодавча база в галузі середньої освіти є виваженою, достатньою, цілком обґрунтованою і прийнятною педагогами.

Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів. 

Підведено підсумки обговорення оновлених навчальних програм початкової школи: більшість коментаторів схвально оцінили внесені в програми зміни.

12 липня завершився другий етап обговорення навчальних програм початкової школи. Цього разу на відкритій платформі ЕдЕРа обговорювали розвантажені і оновлені програми, зміни в які було внесено за результатами відкритого обговорення чинних програм.

Коментування було відкрите з 4 до 12 липня. За цей час оновлені програми прокоментували 1652 користувачі, залишивши 2880 коментарів.

За словами головного спеціаліста департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН АлевтиниЛотоцької : “У коментарях до більшості програм дописувачі задоволені внесеними змінами. Є дискусії з певних питань, але конструктивні і доброзичливі. Також є конструктивна співпраця з науковими консультантами Національної академії педнаук"

Найбільшу кількість дописувачів привернула увагу програма з української мови. Так, цю програму обговорювали 492 користувача.

Програма, що зазнала дійсно суттєвих змін після першого етапу – програма з англійської мови, зокрема розширено усну роботу, скорочено деякі важкі граматичні теми.

Детальні результати обговорення, порівняльні таблиці змін та таблиці врахування коментарів в рамках другого етапу будуть підготовлені та викладені у вільний доступ.

Розвантаження та оновлення програм відбувається у відповідності до чинного Державного стандарту початкової освіти. Після  схвалення  оновлених програм Колегією МОН, Міносвіти будуть також підготовлені нові орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів та методичні рекомендації до оновлених програм. А на відкритій платформі ЕдЕра будуть викладені додаткові навчальні матеріали, щоб полегшити вчителям викладання за оновленими програмами.

         Вперше обговорення навчальних програм є публічним та прозорим процесом. Кожен учитель має змогу долучитися і посприяти розвитку української освіти.

За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

·                     гуманність навчально-виховної взаємодії;

·                     цілісність і системність навчально-виховного процесу;

·                     особистісну спрямованість навчання і виховання;

·                     дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;

·                     взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками, дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.

Прийняття Державного стандарту початкової загальної освіти стало найважливішою для початкової школи. Адже цей стандарт має потужний реформаторський зміст, бо ґрунтується на особистісно зорієнтованому та компетентісному підходах.

          Із метою подальшого впровадження положень  Державного стандарту, підвищення науково-методичної роботи, опанування процесом впровадження та використання сучасних педагогічних технологій, що сприяють зростанню творчої особистості,  в Україні щороку проводиться Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, в якому активну участь взяли учні  3-4-х класів. Учні нашого району були активними учасниками  учнівських олімпіад серед учнів початкових класівю Всього в районних олімпіадах взяли участь 104 учні. Олімпіади проводились за завданнями МОІППО.

       Результати  олімпіад  засвідчили  наявність  ефективної  роботи з обдарованими  дітьми  та  відповідального ставлення при підготовці учнів до участі в олімпіадах  вчителів Савенко Г.І., Беззуб І.В., Бродецької О.О., Баландіної О.В.Панкратьєвої-Чередник Н.Г., Шелест Р.А.,Манжос Г.М.,Заїкіної І.М., Шишак О.Ф.,Жарюк Н.Г., Яновської І.І., Хоменко Л.І.

          Переможцями ІІ (районного) етапу  учнівських олімпіад із базових дисциплін стали учні навчальних закладів району в кількості 30 осіб: із них                 23 – учні Березнегуватських шкіл, 7 –  учні сільських ЗНЗ.

 В обласному етапі олімпіад  отримали перемогу 2 учні 4 класу Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яких підготувала вчитель Савенко Галина Іванівна.

Із метою забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району були організовані адаптаційно - консультативні заняття з майбутніми першокласниками, до проведення яких були залучені вчителі, які працюватимуть із першокласниками, шкільні психологи.

 У 2016/2017 навчальному році вчителі початкових класів продовжуватимуть роботу над реалізацією завдань, визначених навчальними програмами:

-          збереження й зміцнення здоров’я дитини, що повинне бути в центрі уваги;

-          забезпечення належного рівня викладання предметів, зокрема іноземної мови, інформатики, фізичної культури;

-          активізація роботи щодо вивчення курсів духовно-морального спрямування, що підносять духовність підростаючого покоління, сприяють об’єднанню людей на основі моральних цінностей;

-          формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів; створення умов для розвитку здібностей кожної дитини.

Реалізація вищезазначених заходів щодо впровадження нового стандарту дозволяє озброїти педагогів знаннями про особливості організації навчально-виховного процесу за новими програмами та підручниками.

У подальшому працівники школи планують спрямувати систему роботи на впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, навчальних планів та програм, інноваційних проектів у початковій школі, формування нової генерації вчителів, які будуть новаторами побудови гуманної, креативної початкової школи.

Отже, ефективість навчально-виховного процесу в початковій школі залежить від створення учням умов для самовизначення й самовираження, у максимальному наближенні процесу навчання до запитів і можливостей молодшого школяра, у вихованні особистості, здатної творити власне життя.

Сучасні освітні реформи  вимагають оновлення змісту освіти на основі розбудови навчально-виховного процесу відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей учнів, зростання їхньої самостійності й творчої активності. Підтримка та розвиток учнів, які володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасних змін. Тому упродовж навчального року робота педагогічних колективів була спрямована на створення інтелектуально та духовно насиченого середовища, яке забезпечує реалізацію пізнавальних, соціальних, культурних та фізичних потреб обдарованих дітей.

Обдаровані діти – золотий запас нації,  інтелектуальна еліта, гордість і надія України, джерело її авторитету у світі.

Вирішення проблеми обдарованості останнім часом набуло особливої  ваги в навчально-виховних закладах Березнегуватського району. З метою підтримки обдарованих і талановитих дітей, стимулювання розвитку їх творчого потенціалу затверджено районну Цільову програму роботи з  обдарованою молоддю на 2014-2016 роки.  Завдяки наполегливій праці вчителів, керівників гуртків, методистів склалась і впроваджується певна система виявлення та розвитку талановитої молоді.

           Кількісний склад обдарованих учнів щорічно  збільшується.

 

 


         Банк даних «Обдарованість» у 2015-2016 н.р. налічував 253 учні: інтелектуальна - 32, академічна – 58, лідерська - 10, художня - 103, психомоторна - 50.

 

           Районний методичний кабінет, тісно співпрацюючи з Миколаївським регіональним центром Інституту обдарованої дитини,  здійснює різноманітні колективні форми роботи з педагогічними кадрами: постійнодіючі семінари, семінари - практикуми, школи передового педагогічного досвіду, творчі групи, тренінги, – де ключовими є питання про виявлення, діагностику й розвиток обдарованості в дітей.

 

         З метою підтримки  обдарованої молоді при Будинку дитячої творчості функціонує відділення Малої академії наук, що налічує 3 секції, в яких  навчається 37 дітей.

       На базі загальноосвітніх шкіл району працює 24 гуртки  різних напрямків: туристсько - краєзнавчого, художньо - естетичного, еколого-натуралістичного, науково-технічного, спортивного,  –  в яких задіяно 589 вихованців (31%).

     У  Будинку дитячої творчості організована робота 37 груп - 604 вихованці (32% від загальної кількості учнів у районі).  

      У   22 групах  ДЮСШ  займається  371 вихованець (20%):   дзюдо (6 груп) – 103 учні,   футбол (8 груп) – 135 учнів,   волейбол (6 груп) – 100 учнів, баскетбол (2 групи) - 33 учні.   Для набуття навичок і практичного досвіду, стимулювання та самоствердження вихованці беруть участь у спортивних змаганнях  та конкурсах різних рівнів.     Юні футболісти  2005 р.н. стали переможцями обласних змагань   «Шкіряний м’яч»   (тренер Блоха Ю.І.) та посіли ІІ місце у Всеукраїнських зональних змаганнях. Вихованці секції дзюдо, тренером якої є Ворона  Станіслав Васильович, беруть участь не лише в змаганнях обласного, а й всеукраїнського та міжнародного рівнів.

   Організовано на районному рівні роботу гуртка «Лідерство – запорука успіху».  Однією з  інноваційних форм  роботи  гуртка є робота  з  лідерами учнівського самоврядування загальноосвітніх закладів району, для  яких  створена   районна Школа  лідерів. Одним  із  основних  завдань  Школи  є  залучення  обдарованої  та  здібної  молоді  до  здобуття  лідерських навичок  з  метою  задоволення  потреби  у  професійному  самовизначенні   та  творчій  реалізації.

     Серед інтелектуальних змагань найпочесніше місце посідають Всеукраїнські учнівські предметні олімпіади, які виявляють індивідуальність, природну обдарованість, талант кожного школяра.  У листопаді-грудні 2016 року 453 учні із 16 загальноосвітніх навчальних закладів району та 3 учні Березнегуватського професійного ліцею взяли участь у ІІ (районному) етапі предметних олімпіад.

   Переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін стали учні навчальних закладів району у кількості 126 осіб (28% від загальної кількості учасників).

       Найбільшу кількість призових місць посіли учні Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів (47),  Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №2(15), Мурахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (14), Лепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів (14), Висунської ЗОШ І-ІІІ ступенів (7), Сергіївської (7), що свідчить про наявність ефективної роботи з обдарованими дітьми та відповідальне ставлення щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах у даних навчальних закладах.

    На жаль,  через погодні умови  наші учні взяли участь в обласних олімпіадах лише з 9 предметів.  Призові місця посіли:

ІІІ місце з історії – Щитініна Катерина, учениця 11 класу  Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ступенів;

ІІІ місце з історії та правознавства – Скриль Тетяна, учениця 10 класу Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Решта олімпіад пройшла безрезультатно.

 

    Участь обдарованих дітей у різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсних випробуваннях, тренінгах, навчальних  семінарах, турнірах є традиційним способом виявлення та розвитку цієї категорії дітей. Щорічно учні навчально-виховних закладів району є учасниками понад сорока конкурсів, змагань, фестивалів усіх рівнів.

    Так, у  ІІІ (обласному) етапі Міжнародного  мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка ІІІ місце посіли учні:

Почтаренко Владислава, учениця 5 класу Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ст.;

Авраменко Катерина, учениця 6 класу Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ст.;

Скриль Тетяна, учениця 10 класу Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ст.;

Шваленко  Вікторія, учениця 11 класу Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ст.

 

         Переможцями  обласного етапу  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика стали:

 

Степанюк Анастасія, учениця 5 класу Березнегуватської  ЗОШ І-ІІ ст.№2;

Авраменко Катерина, учениця 6 класу Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

          Продовжується практика виплати щомісячних стипендій   обдарованим учням: встановлено щомісячні стипендії  у розмірі 100 гривень обдарованим дітям, переможцям ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських конкурсів та олімпіад. Враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради, рішенням Березнегуватської селищної ради виділено субвенцію районному бюджету на збільшення розміру стипендії до 200 гривень щомісячно. 

            Із огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що система роботи з обдарованими та здібними учнями у контексті  підготовки до олімпіад у кожному навчальному закладі потребує оновлення. Підвищення рівня підготовки учнів до олімпіадних змагань має бути у центрі уваги всіх учасників навчально-виховного процесу - вчителів, учнів, батьків. Особливу увагу слід звернути на формування внутрішньої мотивації школяра до самостійного пошуку себе і свого шляху, прагнення до змагань. Адже, враховуючи вислів відомого  фізика  Гелла Маррі «Той, що прагне, зробить більше , ніж той , хто може!», саме вмотивованість стане рушійною силою у підготовці та успішній участі академічно обдарованих учнів в олімпіадах.

Значну роль у розвитку обдарованості школяра відіграє педагог. Адже вчитель, який не усвідомив свого призначення і своєї ролі, який не розвивається і не реалізується, не зможе допомогти учням досягти саморозвитку, самопізнання, самовдосконалення. З огляду на це, важливого значення набуває удосконалення творчого підходу вчителів у роботі з обдарованими учнями: не треба боятися змінюватися, експериментувати, апробувати  нові  технології, залишаючи у своєму творчому доробку ті, які сприяють розвитку інтелектуально-творчих здібностей  дітей, їхньому самовияву, а отже, особистісному становленню.

Обдаровані діти – майбутнє нашого району, країни. Тому кожен загальноосвітній навчальний заклад району повинен нести величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, в повній мірі забезпечувати всі умови для формування і розвитку обдарованих школярів. Адже злагоджена система роботи всіх навчальних закладів району, окремої школи, класу як єдиного механізму залежить від кожного працівника освіти, кожного учня.

            Національна доктрина розвитку освіти (Україна XXI століття) націлює сучасну школу на підготовку учнів до повноцінної діяльності в умовах інформаційного суспільства.

Сьогодні в школах району створено 20 кабінетів інформатики з НКК, у яких налічується 205 комп’ютерів. У Березнегуватській та Висунській ЗОШ І-ІІІ ступенів обладнано по два  кабінети  інформатики. Середнє навантаження на один комп’ютер у районі становить – 9 учнів.

20 персональних комп’ютерів використовуються в управлінсько-господарській діяльності.  Комп’ютерна техніка є лише в 6 (26%) ДНЗ, 4 ДНЗ підключені до мережі Інтернет.

Важливим аспектом комп’ютеризації навчально-виховного процесу є використання сучасних мультимедійних засобів, до складу яких входять інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер.

Такою технікою забезпечені 5  загальноосвітніх навчальних закладів. За підтримки депутата Верховної Ради А. Вадатурського в цьому році  придбано два комплекти інтерактивного обладнання для Висунської та Калузької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Однак є і певні проблеми:  25 % навчально-комп’ютерних комплексів  (Маліївська, Новоукраїнська, Новосевастопольська ЗОШ, Новоочаківська, Сергіївська ЗОШ  І – ІІІ ступенів), які придбані  у період  2005 -2007 року, морально застарілі і потребують оновлення.

Формування єдиного освітнього інформаційного простору є одним із стратегічних завдань щодо розвитку системи освіти. Необхідною складовою формування єдиного освітнього інформаційного простору, першим кроком до використання інноваційних та дистанційних технологій навчання у професійній діяльності вчителя є наявність Інтернету. Усі заклади району під’єднано до глобальної мережі  Інтернет. Але швидкісний  Інтернет мають лише місцеві школи. . Проте це не стає на заваді для творчого вчителя. Можливість виходу в Інтернет використовується ефективно: школи мають власні сайти  та електронні пошти.

Проте розміщення матеріалів на  сайтах  більшості навчальних закладів  матеріали розміщуються із запізненням або не розміщуються взагалі.

Одним із головних завдань на сьогодні є підвищення комп’ютерної грамотності педагогів, освоєння ними роботи з програмними освітніми комплексами, ресурсами глобальної комп’ютерної мережі Інтернет для того, щоб кожен міг використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології для підготовки та проведення роботи з дітьми на якісно новому рівні.

            Спостерігається поступове зростання кількості вчителів, які звертаються до інформаційно-комунікаційних технологій для збагачення методики та підвищення якості викладання навчальних предметів.

Проте ще недостатньо в освітніх закладах району здійснюється викладання навчальних предметів із використанням електронних підручників та електронного навчального програмного забезпечення.

Тому потребує удосконалення організація самоосвітньої роботи з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, оскільки практика свідчить, що реально здійснити кардильні зміни можливо лише за умови, коли кожен учитель сам буде активно й наполегливо вчитися, постійно підвищувати рівень своєї фахової компетентності, збагачуватиме та оновлюватиме свій практичний досвід.

Повноцінний і всебічний розвиток особистості школяра може забезпечити лише  якісна шкільна освіта. Обумовлено  це тим, що ми вступили в світ інноваційних технологій в управлінні, навчанні і вихованні, а це ставить завдання – максимально наблизити навчання дитини до конкретних її здібностей. Ми маємо допомогти дитині пізнати себе, розвинути свої таланти, щоб у дорослому житті вона була здатна самореалізовуватися.

Одним із кроків до цього є профільне навчання в старшій школі. Звичайно,   не можна стверджувати, що за допомогою профільного навчання можна навчити людину на все життя, але   розкрити певні якості особистості для неї самої, для суспільства, уберегти підлітка від помилок під час вибору професії можна.. І цей крок матиме сенс, якщо ми переконаємося, що введення профільного навчання для одних учнів – це поглиблення наукових знань і підготовка до подальшого навчання, а для інших – набуття трудових умінь, навичок, або й професії, щоб усі 17-річні випускники відразу могли включитися у повноцінне життя в суспільстві, оскільки в сучасному суспільстві життєвий рівень індивіда значною мірою визначений успішністю професійної кар’єри, підготовленістю до вибору й вибором професії.

            Прикро, що на сьогоднішній день доля нової Концепції профільного навчання, що перебуває на громадському обговорення вже не перший рік, до цього часу не вирішена.

 І відділ освіти, і адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за Концепцією профільного навчання 2009 року, змушені в основному покладатися лише на себе. Проте і в цій ситуації ми маємо певні напрацювання.  У 2015/2016 н.р. у районі збереглася мережа закладів, де упроваджене профільне навчання. Відсоток охоплення профільним навчанням учнів старшої школи складає -82%.

Забезпечити реалізацію профільного навчання покликана особистісно-орієнтована освіта. Із появою інформаційних технологій  ідея профільного навчання набуває можливості втілення на більш якісному рівні.  Сьогодні така змога є в усіх закладах освіти. Хоча результати участі учнів профільних класів у районних та обласних олімпіадах свідчать про певні прорахунки.

 У районній олімпіаді з  української мови та літератури, географії  не взяли участі учні 10-11 класів Новосевастопольської та Лепетиської  ЗОШ І-ІІІ ступенів, де  ці предмети вивчалися на профільному  рівні.  Лише учениця Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів Щитініна Катерина, яка вивчала історію України на профільному рівні, зайняла І місце на районній та ІІІ місце на обласній олімпіаді з цього предмета.

Результативність профільного навчання – це один з найважливіших показників його упровадження, те, заради чого і повинна працювати школа, тому, кожному закладу треба глибоко вивчити питання організації профільного освіти, його доцільність, кадрове забезпечення та інші чинники, що впливають на   результативність.   

Якість профільного навчання в значній мірі залежить від допрофільної підготовки, яка проходить через гурткову, виховну роботу та введення  спеціальних курсів. Організація профільного навчання потребує постійного відслідковування та корекції. Профільна старша школа повинна орієнтуватися не лише на нахили  учнів і плани їхніх батьків, а й на рівень базової навчальної підготовки школярів.

В 11-х класах загальноосвітніх шкіл району у період з 05  по 20 травня 2016 року проведено державну підсумкову атестацію з трьох предметів: української мови  , історії України  або математики у формі ЗНО на пунктах тестування та англійської мови у формі ДПА на базі загальноосвітніх шкіл.

Слід відмітити учнів, які показали високий рівень навчальних досягнень за підсумками ДПА у формі ЗНО.

Березнегуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів:

Українська мова (вчитель Авраменко Л.А.)

Авраменко Вікторія – 186 б.

  Скриль Анастасія – 186 б.

     Капуста Анна – 177 б.

     Капуста Вікторія – 191 б.

Кузнецова Анастасія – 194 б.

Пекшева Олена – 188 б

Шваленко Вікторія – 193 б.

  Щитініна Катерина – 191 б.

 

     Математика (вчитель Дармосюк Н.М.)

Кузнецова Анастасія – 188 б.

Пекшева Олена – 177 б.

Щитініна Катерина – 172 б.

 

Історія України (вчитель Тицька Т.М.)

Капуста Вікторія – 184 б.

Шваленко Вікторія – 186 б.

  Щитініна Катерина – 184 б.

 

Маліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів:

Пилипчук Євген (українська мова -194б., історія України -192 бали). Вчителі: Кривошеєва М.В. та Примак Ю.О,

Сергіївська ЗОШ  І-ІІІ ступенів:

Зеленюк   Анастасія (українська мова – 190 балів). Вчитель Бунько Л.С.

Аналіз результатів атестації з української мови, історії України та математики в 11-х класах  показує, що ряд вчителів не дотримуються  Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти  при виставленні оцінок. Частина учнів не підтвердила при складанні ДПА у формі ЗНО  річних балів, що свідчить про необ’єктивне оцінювання знань.

Порівняльний аналіз річного оцінювання та результатів ЗНО-2016 з української мови

 

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Річна

5

31

38

12

ДПА

16

28

31

11

Порівняльний аналіз річного оцінювання та результатів ЗНО-2016 з

історії  України

 

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Річна

3

20

32

9

ДПА

6

39

15

5

 

Порівняльний аналіз річного оцінювання та результатів ЗНО-2016 з

математики

 

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Річна

0

11

8

2

ДПА

6

11

2

2

 

            З  наведених вище таблиць та діаграм можна зробити висновок, що 13 учнів (11%) не подолали  пороговий  бар ’єр:

         -  з української мови – 13 учнів, що становить 11%;

         - з математики - 8 учнів (17%);

         -  з  історії України – 21 учень (24%). Найбільша розбіжність між балами річного оцінювання та  балами  ДПА з історії України.

         Лише 2 учні шкіл сільської місцевості Новоукраїнська та Маліївська  ЗОШ І-ІІІ ступенів) здали ДПА (ЗНО) на бали високого рівня. А  у Висунській , Любомирівській та Новосевастопольській (крім української мови та літератури-1 учень) ЗОШ І-ІІІ ступенів немає жодного учня з високим  і достатнім рівнем знань. Найвищий  якісний показник за результатами ЗНО у  випускників  Березнегуватської  ЗОШ І-ІІІ ступенів з історії України – 82%, з української мови – 78%, з математики – 18%. У випускників сільських шкіл якість знань  з української мови становить  27%., з історії України – 14%, з математики -0%.

Є питання і до об’єктивності оцінювання знань учнів, тому що розбіжність між результатами річних оцінок і результатами ЗНО наявна, особливо в достатньому рівні з математики та історії України.

                  Я думаю, що кожен, аналізуючи позитивні та негативні результати, зробить для себе відповідний висновок, а методичні об’єднання вчителів математики та історії України  більш детально проаналізують  низькі результати та поставлять  перед учителями конкретні завдання. У кожній школі на серпневих педагогічних радах та й кожен учитель особисто здійснить глибокий аналіз проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання з метою уникнення негараздів, які мали місце.

Серед виховних напрямів у сучасній школі найбільш актуальним є національно-патріотичний як стрижневий, основоположний, що відповідає як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, на основі обласної програми патріотичного виховання населення на період до 2017 року, районного плану заходів із патріотичного виховання учнівської молоді у всіх загальноосвітніх навчальних закладах створено цілісні моделі виховних систем, спрямовані на вирішення проблем відродження системи національно-патріотичного виховання школярів, основними складовими якого є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання. Загалом можна зробити висновок, що впродовж навчального року відбулися позитивні зміни  в організації та проведенні виховної роботи щодо національно-патріотичного виховання, а саме:

- активізувалася робота щодо підвищення рівня національної свідомості, виховання патріотизму, збільшилася кількість заходів та підвищилися якість та ефективність їх проведення;

- учні проявляють активність та ініціативність в організації та проведенні заходів патріотичного характеру;

- зник «формалізм» у проведенні виховної роботи;

- надається перевага активним інноваційним формам та видам роботи, що стали більш дієвими, мають прикладний характер;

- робота щодо патріотичного виховання в більшості навчальних закладів набула системного, цілеспрямованого характеру;

- навчальні заклади тісно співпрацюють із громадськістю;

- посилилася співпраця між педагогічним, учнівським та батьківським колективами;

- помітно зріс інтерес учнів до історії України, рідного села;

-  посилився акцент на відродження українських традицій та звичаїв, виховання поваги до них.

Уже багато зроблено для відродження системи патріотичного виховання молоді в районі, проте ще є над чим працювати.  Необхідно шляхом розвитку районної мережі історичних, дебатних  клубів, Євроклубів упроваджувати форми та методи  роботи із  школярами,  які сприяли б формуванню у них критичного мислення, ініціативи, креативності; розширювати інноваційний простір закладів освіти з питань патріотичного виховання школярів, ширше використовувати можливості  туристсько-краєзнавчої роботи, приділяти належне значення формуванню духовних, моральних якостей школярів, впроваджувати у навчально-виховний процес  форми і методи виховної роботи, що лежать в основі козацької педагогіки.

Із огляду на зазначене вище завданнями загальноосвітніх навчальних закладів району щодо патріотичного виховання учнів у 2016/2017 навчальному році є:

- здійснення інноваційної освітньої діяльності в навчальних закладах у ході реалізації завдань, визначених Концепцію національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що забезпечує ґрунтовну мотивацію молоді до праці на користь України;

- сприяння подальшому розширенню напрямів співробітництва загальноосвітніх навчальних закладів із громадськими організаціями, соціальними інститутами з питань патріотичного виховання;

- вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, висвітлення у ЗМІ, на офіційних веб-сайтах;

-  використання потенціалу туристсько-краєзнавчої роботи у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді в навчальних закладах;

- осучаснення змісту національно-патріотичного виховання в шкільних музеях через вивчення історії України, діяльності борців за волю України, учасників антитерористичної операції;

- вивчення та популяризація історії українського козацтва;

розвиток системи шкільних історичних, дебатних  клубів, Євроклубів.

          Здоров’я дитини, її фізичний і психологічний розвиток, соціально-психологічна адаптація у значній мірі визначаються умовами її життя, насамперед у школі, адже на роки навчання дитини  у школі припадає період інтенсивного розвитку організму.

            Тому одним із пріоритетних напрямків роботи навчальних закладів є створення здоров’язберігаючого освітнього середовища, що є умовою якісної освіти.

          Сухомлинський В.О. писав: «Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежать їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили».

Актуальним залишається питання харчування учнів у загальноосвітніх закладах району, що є необхідною умовою створення здоровיязберігаючого середовища.

У результаті планомірної та системно проведеної роботи в 2015-2016 н.р. в усіх 21 загальноосвітніх навчальних закладах району  були створені умови для забезпечення учнів гарячим  харчуванням. 

 

       Харчування учнів у навчальних закладах району здійснюється згідно з нормами харчування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України     від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Виконання норм харчування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів  за 2015/2016 навчальний рік становить 92%.

 

В 2015-2016 навчальному році гарячим харчуванням було охоплено 1589 учнів ( 83%). З них:

 1-4 класи- 844 учні (100%), з них 24 дитини-сироти, 169  з малозабезпечених сімей по довідках - харчуються за бюджетні кошти, відповідно до законодавства, решта 651 учень – безкоштовно за рахунок районного бюджету( розпорядження голови РДА від 14 січня 2016 року №9)

 

        5-9- 608 учнів (73%), з них 38 дітей-сиріт харчуються за бюджетні кошти, відповідно до законодавства, 17 дітей-чорнобильців безкоштовно за рахунок районного бюджету. Решта 553 учні за кошти батьків.

 

        10-11 класи -137 учнів (94%), з  них 3 дитини-сироти харчуються за бюджетні кошти, відповідно до законодавства, 1дитина- чорнобилець безкоштовно за рахунок районного бюджету. Решта 133 учні – за кошти батьків.

 

    Бюджетом відділу освіти на харчування учнів в 2015-2016 н.р. використано 762 491 грн.

            Вартість харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах становила 5.50 грн.

         З 30 травня по 16 червня 2016 року у загальноосвітніх навчальних закладах працював 21 пришкільний табір з 14-денним терміном перебування та дворазовим харчуванням, у яких  відпочили 867учнів.

Першочергова увага, як і в попередні роки, приділялася залученню до відпочинку дітей пільгових категорій:

- 150 дітей з малозабезпечених сімей;

- 174 дитини з багатодітних сімей;

- 51 дитина-сирота;

- 14 дітей-чорнобильців;

- 7 дітей-інвалідів.

А в 2016 році, зокрема, дітей переселенців – 1, дітей учасників АТО – 46.

Для дітей у пришкільних таборах було організовано цікаве дозвілля, зокрема  туристсько-краєзнавчі, дослідницькі. навчальні екскурсії та розважальні поїздки. Учні Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Любомирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мурахівської ЗОШ І-ІІІ  здійснили поїздку  до комплексу «Зелені хутори Таврії». Учні Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів відвідали Музей ракетних військ у м. Первомайську. Для  учнів  Мурахівської та Любомирівської шкіл було організовано поїздку до зоопарку в м. Миколаїв.

Всі школи оформили цікаві, змістовні фотозвіти за підсумками роботи пришкільного табору.

Особливістю у проведенні відпочинкової кампанії 2016 року є організація літніх мовних шкіл, метою яких є підвищення рівня володіння англійською мовою учнів, презентація дітям іншого, відмінного від шкільного стилю викладання, де акцент ставиться на практичну частину і знання, які можна застосовувати пізніше і в інших галузях.  Мовні табори працювали на базі Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Заїкіна І.М.) та Лепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( керівник Запорожченко В.І.). До роботи мовних таборів було залучено 130 учнів.

       В  районній дитячій оздоровчій  базі відпочинку ім..Башкірова влітку 2016 року оздоровилося 54 дітей  пільгових категорій, які отримали безкоштовні путівки ( зміна з 21.06. по 05.07.2016)

З них:

 Діти - сироти - 11

Діти, позбавлені батьківського піклування – 18

Діти з багатодітних і малозабезпечених сімей – 4

Діти з багатодітних сімей – 8

 Діти учасників АТО – 6

Діти-переселенці з Донецької області -2

Діти-інваліди – 3

Обдарована дитина – 1

Дитина - чорнобилець - 1

Сучасне життя змінюється дуже швидко. Напевно, одна з професій, фахівці якої мають змінюватись одночасно з нею, - це професія вчителя. Адже кожне покоління має справу з новими досягненнями, проблемами та турботами. І першими, хто вказує стежку в іноді незрозумілому, а водночас і ворожому для школяра світі, є звичайні вчителі.

Сьогодні змінилися вимоги і до вчителя, і до учня. Становлення і розвиток громадянського суспільства породжує гостру необхідність у педагогах, які володіють високою професійною компетентністю. Отже, сучасний учитель – це не тільки предметник, а й знавець дитячих душ, вихователь.

Учитель - головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад - могутній фактор виховного впливу. Спілкуючись із учнями вчитель виховує їх не тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. Вплив авторитетного педагога на учнів залишає свій відбиток на все їхнє життя. «Золотим правилом» науки виховання вважав К. Ушинський тезу: «Вчителеві треба бути таким, якими він хоче бачити своїх вихованців».

Розвиток системи освіти в значній мірі залежить від майстерності педагогів у цілому і від людських якостей кожного з них. Зміна традиційних цінностей, конфлікт між стереотипами, що склалися, і запитами сьогоднішніх школярів примушують учителів задуматися про цілеспрямований розвиток професійної компетентності й на цій основі цілеспрямовано «творити» самого себе. Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи й учня, він досконалий учитель (Л.Толстой). Діяльність освітніх округів та опорних закладів з їхніми філіями в рамках реформування системи освіти забезпечить підвищення рівня мотивації вчителів до безперервного удосконалення своєї професійної майстерності.

Ключовою діяльністю відділу освіти щодо реалізації основних напрямків державної політики з кадрових питань є ретельний, зважений підхід до формування педагогічних колективів, забезпечення їх необхідними фахівцями, постійне вдосконалення професійної майстерності. Кадрова політика району здійснюється планово і сприяє позитивним зрушенням у роботі освітянської галузі. Навчально-виховний процес у загальноосвітніх закладах району у 2015/2016 навчальному році здійснювали 275  педагогічних працівників, із них 41 (15%) пенсіонери.

Серед пріоритетних напрямів державної політики, як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти в Україні, є підготовка кваліфікованих кадрів, здатних до творчої роботи, професійного розвитку, освоєння та запровадження інформаційних технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. Тобто сучасному вчителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності вчителя. Педагогічна робота – це робота, в якій потрібна ретельна підготовка й постійне удосконалення протягом всієї професійної діяльності. Необхідно постійно підкріплювати теорію практикою, а досвід – базовими знаннями. Упродовж 2015/2016 навчального року 80 педагогів пройшли курси підвищення кваліфікації  на базі Миколаївського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти.

Важливим кроком до омолодження педагогічного складу району є очікуване поповнення молодими педагогами – випускниками вищих педагогічних навчальних закладів. У минулому навчальному році прибуло у район 8 молодих спеціалістів., а в цьому навчальному році -10. Велика увага у школах приділяється створенню оптимальних умов для роботи та адаптації молодих спеціалістів. Із метою набуття необхідних практичних і організаційних навичок для виконання своїх функціональних обов’язків, вивчення специфіки своєї роботи в школах проводиться стажування молодих спеціалістів. За ними закріплюються наставники із числа висококваліфікованих вчителів.

Упродовж останніх двох десятиліть сучасний стан вітчизняної системи середньої освіти прийнято характеризувати з позиції хронічної недостатності її фінансування. У цій ситуації неминуче відходять на задній план усі інші проблеми, зокрема щодо оновлення змісту освіти, забезпечення якості освіти, професійного розвитку учительства тощо. Загальноприйнятим є і уявлення про те, що майже всі ці проблеми породжуються перш за все недостатнім фінансуванням.

Аналіз стану освіти району та тенденції, які мали місце у 2015/2016 навчальному році, свідчать про те, що органами виконавчої влади, керівниками закладів освіти району проводилася значна робота щодо виконання законодавства про загальну середню освіту, створення умов для забезпечення громадянами рівного доступу до якісної освіти.

Незважаючи на непросту ситуацію в країні, у районі  системно здійснюються заходи щодо захисту та фінансування освітньої галузі.

Для забезпечення функціонування закладів освіти району затверджено бюджет  загального та спеціального фонду (бюджет розвитку) з урахуванням змін у сумі 36036271 гривень, у тому числі на заробітну плату 187851457 грн., нарахування –412532 гривень, на на покращення матеріально – технічного потреби 352760 гривень.

Своєчасно, у повному обсязі забезпечуються виплати заробітної плати працівникам освіти.

Стовідсотково здійснюються виплати на оздоровлення педагогічним і  бібліотечним працівникам.

У непростих умовах запровадження жорсткої економії бюджетних коштів, використовуються всі можливості для створення належних умов функціонування навчальних закладів та розвитку їхньої матеріально-технічної бази.

Із метою підвищення або збереження кваліфікації педагогічних працівників проводиться фінансування на відрядження та оплату послуг із курсової перепідготовки.

Із  метою стабільного функціонування загальноосвітніх навчальних закладів району модернізується, поповнюється матеріально-технічна база.

         На проведення поточних ремонтних робіт у 2016 році використано 882 тис. грн.

         Відповідно до Постанови КМУ  від 24.06.2016  №395 «Деякі питання надання у 2016 році субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»  17 загальноосвітнім навчальним закладам Березнегуватського району виділено  1 169 200 грн. для заміни вікон на металопластикові.

         Для виконання робіт по заміні   виготовлено  технічну документацію на всі об’єкти, де буде проводитись заміна вікон та через систему електронних закупівель «Prozorro»   підбирається  організація  для  виконання робіт по заміні вікон  на всю виділену суму.

         У ході підготовки до нового навчального року якісно підготовлено класні кімнати початкових класів усіх шкіл району.    

         Слід відзначити творчий підхід до оформлення шкільних  приміщень педагогічного колективу Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів. За літній період обладнано  нове приміщення шкільної бібліотеки, за кошти батьків закуплено нові меблі для учнів першого класу.

Для  підготовки ЗНЗ району до роботи у новому 2016/2017 навчальному році та в осінньо – зимовий період виділено 819 тис.грн. та проведено  організаційно – практичні заходи:

- завершено ремонт м’якої покрівлі Висунської ЗОШ І-ІІІ ступенів (на суму 62,5 тис.грн.);

- закуплено 3  твердопаливні котли через систему електронних закупівель для Любомирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Мурахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Озерівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 140 тис.грн.;

- виділено кошти  у сумі  280 тис.грн. для придбання семи  газових котлів для Маліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів (2котли) , Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новоочаківської  ЗОШ І-ІІІ ступенів (2 котли), Калузька ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- ведуться роботи по ремонту системи опалення (182 тис.грн.) та м’якої покрівлі Любомирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (154,5 тис.грн.).

         За сприяння  керівника фермерського господарства «Орбіта»  Степанюка Г.П. у 2016 році    проведено капітальний ремонт частини даху та  спортивного залу  Новоукраїнської ЗОШ І-ІІІ ступенів. За підтримки депутата Верховної Ради А. Вадатурського придбано два комплекти інтерактивного обладнання для Висунської та Калузької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Спільними зусиллями керівників місцевих господарств та батьків  встановлено огорожу в Сергіївській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Слід відмітити активну позицію Лепетиського, Новосевастопольського та Новоочаківського  сільських голів, Березнегуватського селищного голови  щодо оновлення матеріально-технічної бази місцевих шкіл.  Лепетиський сільський голова Михальчук М.М. придбав меблі для фізичного та хімічного кабінетів (95 тис.грн.) та виділив кошти для  підключення школи до швидкісного Інтернету. За сприяння Новосевастопольського сільського голови Лазів Н.М. поповнено спортивну базу Новосевастопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів (придбано спортивний інвентар (10 тис.грн.) та  тенісний стіл (7 тис.грн.)),замінено умивальники в шкільній їдальні. Також школа отримала подарунок від депутата обласної ради Скорого М.В.– 10 столів та 40 стільців для шкільної їдальні на суму 12 400 грн. Новоочаківська сільська  рада виділила кошти для заміни трьох дверей у приміщенні школи. Березнегуватський селищний голова Клеветенко В.В. та депутати селищної ради відгукнулися на клопотання директорів місцевих шкіл та виділили кошти в сумі  29 тис.грн. для придбання музичної апаратури для Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ступенів, електричної плити для Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №1 та 5 металопластикових вікна для Березнегуватської ЗОШ І-ІІ ступенів №2.  

Хочеться висловити слова подяки депутату обласної ради Скорому Миколі Вікторовичу, який постійно надає матеріальну підтримку закладам освіти району. Подарунки  від депутата  отримали:

-         Новосевастопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів: 10 столів та 40 стільців для шкільної їдальні на суму 12 400 грн.;

-         Федорівська ЗОШ І-ІІ ступенів: 20 парт та  40 стільців на суму 15,4 тис.грн.

Для утримання Кавказької ЗОШ І-ІІІ ступенів (260 тис.грн.) залучено кошти колгоспу «Прометей», керівником якого є Микола Вікторович. 

У цілому за результатами підготовки до нового навчального року відзначено такі навчальні заклади: Березнегуватська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Рудчик Г.Д.), Новосевастопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Судова Т.В.), Новоукраїнська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Ярмолик Л.Г.), Березнегуватська ЗОШ І-ІІ ступенів №1 (Богуш І.С.) та №2 (Тацька Г.Л.), Маліївська ЗОШ І-ІІІ ступенів (Сахарний В.А.), Калузька ЗОШ І-ІІІ ступенів (Власенко С.П.),   Березнегуватський ДНЗ «Сонечко» (Савченко О.А.), Сергіївський ДНЗ (Мазур З.В.) , Маліївський ДНЗ (Каверіна І.П.), Лепетиський ДНЗ (Одіяк Л.В.),  Мурахівський ДНЗ (Бойко Л.І.).

         Під час підготовки закладів освіти до нового навчального року продовжено роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій. За кошти батьків та спонсорів замінено  30 вікон на склопакети у Березнегуватській  ЗОШ І-ІІ ступенів №1 та №2, Новоочаківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, встановлено новий ганок у Березнегуватській ЗОШ І-ІІ ступенів №1.

         За якісну підготовку закладів освіти до нового навчального року висловлюємо подяку всім, хто не байдужий до проблем навчання і виховання підростаючого покоління: вчителям, батькам, спонсорам та меценатам. Адже завдяки їх спільним зусиллям  учні шкіл району матимуть змогу без проблем крокувати стежками цікавої країни знань. 

         Користуючись нагодою, хочу назвати  людей, які допомогли  створити  сучасну, естетичну, затишну атмосферу  в класних кімнатах, кабінетах, коридорах.

 

Шановні учасники конференції!

 

            Проблем перед освітянською галуззю району стоїть набагато більше, ніж мною окреслено, тому закликаю всіх до активного обговорення і внесення  слушних пропозицій.

            Переконаний, що спільними зусиллями освіта району буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої освіти.

            Висловлюю щиру вдячність усім освітянам за творчу і сумлінну працю, а керівникам району, головам сільських, селищних рад, керівникам місцевих підприємств, батькам -  за активне сприяння розвитку освітянської галузі.

            Ми високо вшановуємо ваш духовно – інтелектуальний потенціал, вашу важку і натхненну працю.

            Сподіваюся, що набутий нами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію нових завдань розвитку освіти в районі.

            Вітаю всіх із початком навчального року. 
    Бажаю всім учасникам навчально-виховного процесу міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, миру та злагоди в державі.

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 22 груд. 2015 р., 07:12 Освіта Берез   [ оновлено 21 лип. 2016 р., 07:22 користувачем Світлана Попович ]Учитель року-2016

опубліковано 25 лист. 2015 р., 07:13 Освіта Берез

З метою виявлення, підтримки творчої праці вчителів 17 листопада 2015 року  в районі   стартував І районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016». Цьогорічний конкурс включає такі номінації: «Математика», «Англійська мова», «Історія», «Захист Вітчизни».  У конкурсних випробуваннях братимуть участь 12 кращих вчителів району. Конкурсанти  презентували свій досвід роботи та  взяли участь в майстер-класі, який провела  вчитель Висунської ЗОШ І-ІІІ ступенів, переможець конкурсу «Учитель року -2015» в номінації «Українська мова та література».

Зовнішнє незалежне оцінювання - 2016

опубліковано 25 лист. 2015 р., 06:50 Освіта Берез   [ оновлено 25 лист. 2015 р., 06:55 ]

Щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 році

Відповідно до  наказу  Міністерства  освіти і науки  України від 14.09.2015 № 923  «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (із змінами) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (ЗНО),  в  2016 році проводитиметься з 05 травня до 10 липня.

Особи, які зареєструються для проходження ЗНО,матимуть можливість скласти тести з таких предметів: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської мови, іспанської мови, німецької мови, російської мови, французької мови. Кожен учасник ЗНО матиме право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів.

Для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як оцінки за підсумками державної підсумкової атестації, що визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови. Також як результати ДПА зараховуватимуться результати складання тестів із математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття).

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання– це добровільне тестування осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів, що дає їм можливість ознайомитись із процедурою проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстрація осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні в 2016 році триватиме з 5 до 30 січня 2016 року.

Більш детальна інформація за посиланням: https://sites.google.com/site/berezneguvateosvita/zno


«Я - патріот своєї землі!»

опубліковано 22 жовт. 2015 р., 05:42 Освіта Берез   [ оновлено 27 жовт. 2015 р., 12:23 користувачем Володимир Бунько ]

    З метою  активізації  роботи  з  національно-патріотичного  виховання в  загальноосвітніх закладах Березнегуватського району з 05 по 20 жовтня 2015 року були проведені загальношкільні батьківські збори на тему «Я -  патріот  своєї землі!»,  присвячені  Дню захисника Вітчизни,  Дню українського козацтва  та Дню  молитви  за волю і державність України. Форми проведення заходів: загальношкільні  лінійки; літературно-музичні композиції з елементами віртуальної подорожі «Україна у моєму серці»; класні години «Молитва за Україну»; круглий стіл з мультимедійною презентацією « З любов'ю до України”;  Козак-квест з посвятою учнів 1 класу у козачат та фінальною козацькою кашею для учнівсько-батьківської громади.

    Заходи пройшли на позитивній хвилі, в атмосфері живого спілкування батьківських та педагогічних колективів.    Завершилися зустрічі фотографією на пам'ять . Такі заходи  назавжди залишаться у пам'яті справжніх патріотів України та стануть  справжніми уроками життя.

    …Подивись навколо – це наша з тобою земля. Хто захистить її, якщо не ми? Будьмо сильними! Захистимо Україну!

Шановні освітяни!

опубліковано 2 жовт. 2015 р., 04:11 Освіта Берез

Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти.

Ви вносите визначальний вклад у розвиток України, формуєте нове покоління її громадян, передаючи кожній молодій людині неоціненний скарб високої освіченості, багатої духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю своєї країни.

Висловлюємо  щиру вдячність за творчу, самовіддану та подвижницьку працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисливе добро, які повсякчас ви даруєте своїм вихованцям.

Хай же на шляху вас завжди супроводжують успіхи. Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а ваші серця зігріває людська довіра та любов.

Начальник відділу освіти   С.С.Батьковець

Начальник КУ «РМК» Н.Д.Юхименко

Голова профспілкового комітету Д.М.Лісовська

Керівникам навчальних закладів

опубліковано 24 вер. 2015 р., 06:33 Освіта Берез

Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47888/     


День туризму та спорту

опубліковано 24 вер. 2015 р., 06:14 Освіта Берез

    В Маліївській ЗОШ І-ІІІ ступенів 17 вересня 2015 року за планом роботи школи був проведений день туризму та спорту. Його організаторами були: Гапонов А.А, Бреус А.Я., Дєдєнко І.В. та класні керівники. Всі учні та вчителі школи здійснили піший похід до лісосмуги за селом , відстанню 4 км.

    Взявши туристичний інвентар, провели змагання між старшокласниками на кращого кашовара. Переміг 11 клас, класний керівник Кривошеєва М.В.

Учні початкової школи брали участь в конкурсі на «гарно оформлену страву», в якому перемогла дружба.Збірними командами школи провели спортивні змагання.

            Учні Маліївської ЗОШ І-ІІІ ст.. вже третій рік поспіль проводять дні туризму та спорту на природі. Такі заходи розвивають в учнів вміння орієнтуватися на місцевості, надавати першу долікарську допомогу,приготування обіду в польових умовах, зміцнюють фізичний стан організму, дають змогу закріпити отримані знання практичним досвідом.

Всі учасники туристичного походу отримали гарні враження та відмінний настрій.

педагог-організатор     І.В. Дєдєнко

Без названия

опубліковано 24 вер. 2015 р., 05:57 Освіта Берез   [ оновлено 18 лип. 2016 р., 07:01 користувачем Володимир Бунько ]

     

Сообщение без заголовка

опубліковано 1 вер. 2015 р., 02:24 Освіта Берез

Шановні освітяни !

         Щиро вітаю з Днем знань – справжнім всенародним святом доброти і людяності. Цей день завжди особливо урочистий   і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання,  до нових звершень, до самостійного життя. З усією теплотою серця цього дня висловлюю слова подяки за  Вашу щоденну напружену, титанічну працю . Ви не тільки щедро ділитися своїми знаннями, а й виховуєте молоде покоління свідомих громадян,справжніх патріотів своєї держави. Ваша  мудрість і великодушність залишається з вихованцями на все життя. Нехай цьогорічний першовересень буде  сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, кожну родину! Зі святом, дорогі друзі! Щасти Вам!
                                                                 З повагою, Голова профспілки Д.М.Лісовська         

                                                                                                

1-10 of 57

Comments