Інформація про школу

Центральний вхід до школи


Адреса: м. Южноукраїнськ, б-р Курчатова 8, тел.: 05136-5-44-83, 051-6-2-47-38.

Режим роботи:

Початкова  школа:

 

1-і класи

2-4 класи

Тривалість уроку  

Перерва

Тривалість уроку 

Перерва   

1.8.00 – 8.35

20

1. 8.00 – 8.40

15

2. 8.55 – 9.30

20

2. 8.55 – 9.35

20

3. 9.50 – 10.25

25

3. 09.55 – 10.35

20

4. 10.50 – 11.25

 

4. 10.55 – 11.35

10

 

 

5. 11.45 – 12.25

 

 

Основна та старша школи:

 

 

Тривалість уроку

Перерва

1

8.00 - 8.45

10 хв.

2

8.55 – 9.40

20 хв.

3

10.00 – 10.45

20 хв.

4

11.05 – 11.50

15 хв.

5

12.05 – 12.50

10 хв.

6

13.00 – 13.45

10 хв.

7

13.55 – 14.40

10 хв.

8

14.50 – 15.35

 

 Вид послуг, що надаються : Загальна середня освіта.

Структура закладу:

Початкова школа (1-4 класи) – основна школа (5-9 класи) – старша школа (10-11 класи).

Адміністрація закладу:


Директор – Петренко Олександр Олександрович

(МДПІ ім.. В. Г. Белінського, ОДПІ ім. К. Д.Ушинського, спеціаліст  вищої категорії)


    Заступники директора  з навчально-виховної роботи:


Булдакова Олена Георгіївна (ОДУ ім. Мєчникова, спеціаліст вищої категорії, старший учитель), 


   Канарська Лариса Костянтинівна (ОДУ ім. І. І. Мєчникова спеціаліст вищої категорії, Відмінник освіти, учитель - методист, нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський»    

    Табунщик Світлана Іванівна (МДПІ ім.. В. Г. Белінського, спеціаліст вищої категорії, заступник директора з виховної роботи).Гарбуз Валентина Олександрівна (заступник директора з господарчої роботи). Соціально-психологічна служба школи:


Соціальний педагог – Фодченко Маргарита Миколаївна

Одеський Національний Університет ім. І. І. Мєчникова

         Час роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 17.00

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


 

Практичний психолог – Лутінська Інна Анатоліївна

Кіровоградський соціально - педагогічний інститут " Педагогічна Академія" 1999 р.

Час роботи: понеділок – п’ятниця з 08.00 до 17.00

Обідня перерва з 12.00 до 13.00


 

Науково-методична тема школи на 2015-2020 р.р.:

"Використання сучасних методів організації навчально - пізнавальної діяльності учнів з метою підвищення ефективності уроку та рівня навчальних досягнень учнів"

 

Спрямованість методичної роботи

(за КОНЦЕПЦІЄЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В  ЮЖНОУКРАЇНСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І – ІІІ СТУПЕНІВ №1)

Успіх становлення і розвитку сучасної школи значною мірою визначається знаннями, творчим потенціалом, професійною майстерністю і загальною педагогічною культурою її працівників. 

У сучасних умовах незмірно підвищується значення творчості і професійної компетентності в роботі вчителів, адже саме від творчого та компетентного підходу до організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі та розв’язання тих складних і багатогранних завдань, які стоять сьогодні перед педагогами, значною мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість навчально-виховного процесу .

Формування вчителя як творчої та компетентної особистості, здатної до створення якісно нового, значущого в плані педагогічної діяльності, - одне з найважливіших завдань сучасної науки і практики. Тому методична робота школи передбачає таку систему заходів, яка  спрямована на розвиток творчих якостей вчителя, удосконалення його професійної компетентності, підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності.

Методична робота в школі – це цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

- поглиблення знань теорії і проблем навчання та виховання;

- опанування методологічними і теоретичними основами відповідної галузі науки;

- опанування методикою викладання предмета;

- підвищення рівня загальної культури;

- вивчення і використання в практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду, розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків педагогів;

- систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, нормативних та інструктивних документів, методичних рекомендацій, визначення конкретних шляхів їх реалізації з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, проведення уроку, факультативних та інших занять, позакласної та позашкільної роботи;

- вивчення та аналіз стану викладання, рівня і якості знань, умінь і практичних навичок та вихованості учнів, виявлення труднощів у засвоєнні ними програмового матеріалу;

- підготовка і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня учнів, іх вихованості;

- надання практичної допомоги педагогічним кадрам у розв’язанні актуальних проблем навчання і виховання учнів, підвищення їх фахової майстерності, психолого-педагогічної підготовки в оволодінні сучасною методикою викладання і виховання учнів.

 

 

Структура методичної роботи визначається залежно від потреб учителів того чи іншого фаху, на основі кількісно і якісного аналізів педагогічних кадрів, стану навчально-виховного процесу та вирішення найбільш актуальних проблем роботи школи. З метою активізації пізнавальної діяльності вчителя великого значення надається використанню як традиційних форм роботи, так і нетрадиційних.

 

Координаційним органом методичної роботи є методична рада, яка розглядає та оцінює найважливіші положення розвитку школи;

- аналізує хід і результативність роботи учнів і педагогів;

- організовує роботу з підвищення професійної майстерності вчителів;

- проводить моніторинг науково-методичної діяльності вчителів, який спонукає педагогів до успіху, самоаналізу й самопізнання.

 

Організаційні форми методичної роботи в школі:

Індивідуальні:

- самоосвіта;

- наставництво;

- консультації,

Колективні:

а) постійно діючи шкільні методичні комісії вчителів:

- української мови і літератури, російської мови і світової   літератури;

- математики та інформатики;

- іноземних мов;

- історії і правознавства;

- природничих дисциплін;

- фізичного виховання;

- початкової школи та ГПД;

- трудового навчання та образотворчого мистецтва;

- класних керівників.

б) постійно діючий психолого-педагогічний семінар з актуальних питань навчально-виховного процесу:

- психологічний семінар, семінар - тренінг;

- теоретичний  семінар щодо науково - методичної теми школи;

- дидактичний тренінг на базі методичних комісій.

в) періодичні  заходи:

- педагогічні читання;

- методичні оперативні наради;

- педагогічні виставки;

- групові консультації для малодосвідчених вчителів;

- конкурси року вчителів;

- предметні тижні.

  

У 2015-2016 навчальному році в ЮЗШ № 1 організовано  27 класів,  в яких навчаються  632 учні. Згідно  типових навчальних  планів Міністерства освіти і науки України  в кожному класі забезпечується вивчення всіх обов`язкових предметів. В школі створено один  клас з вивченням двох іноземних  мов,  8 класів з вивченням російської мови, один   клас  з поглибленим вивченням математики, один універсальний клас та один технологічний. На заняття в поза урочний час додатково виділено 28 годин варіативної частини на  проведення факультативних занять з іноземної мови, української мови, інформатики, суспільних наук, географії, біології хімії і креслення та 18,5 годин на додаткові заняття з предметів в основній та старшій школі. У початковій школі організована робота двох груп продовженого дня.

На базі школи учні початкової  та основної школи  в позаурочний час відвідують гуртки Станції Юних Техніків   різних  профілів.